Vad vi äter för kött kan ha stor påverkan på både vår egen kropp och hälsa, och miljön och naturen runt om oss. I affärerna finns det mycket att välja på: importerat kött, svenskt kött, ekologiskt kött, KRAV-märkt kött och gräsbetat kött. Vad innebär de olika märkningarna egentligen?

Nötkött

Det svenska nötkött vi hittar i affären kommer vanligtvis antingen från slaktade mjölkkor och deras tjurkalvar, tjurar eller från dikor. Dikor betar första sommaren med sina kalvar, sedan göds kalvarna upp i stall. På en konventionell gård äter dessa djur ofta en blandning av gräs, eller ensilage (konserverat gräs), och kraftfoder. Kraftfoder är koncentrerat djurfoder i form av pellets som brukar bestå av bland annat spannmål, rapskaka och soja.

Djur inom svensk nötköttsproduktion ska få beta ute under sommaren. Det finns dock ett undantag, tjurar, som tillåts spendera hela sina liv i stall. En tredjedel av svensk nötköttsproduktion består idag av tjurar.  

Ekologiskt nötkött

I Sverige blir ekologiska råvaror allt mer populära, och så även det ekologiska nötköttet. För att nötkött ska få räknas som ekologiskt måste det komma från djur som äter ekologiskt odlat foder. Detta foder måste till största del bestå av så kallat grovfoder, som ofta odlas på den egna gården. Grovfoder är fiberrikt foder, till exempel gräs, ensilage eller hö. På våren och sommaren är det vanligt att djuren betar ute på till exempel naturbetesmarker, då består deras foder till största delen av färskt gräs och örter. I södra och mellersta Sverige varar perioden vanligtvis från 1 april till 31 oktober, och i norra Sverige från 1 maj till 1 oktober. 

För att nötkött ska få märkningen KRAV-godkänt, måste allt foder djuret äter också vara KRAV-godkänt och max 30 procent av fodret får bestå av kraftfoder, resten måste vara grovfoder eller färskt gräs.

Gräsbetat, eller grass fed, nötkött är kött från djur som uteslutande äter gräs. Under betesperioden vistas de i beteshagar och äter då färskt gräs, klöver, örter och allt annat de hittar växandes från marken. Under vintern, när gräset inte längre växer, äter djuren istället konserverat gräs, ensilage. Djur som får beta och äta på det här sättet växer i normal takt och köttet blir saftigt, smakrikt och marmorerat. Gräsbetat nötkött produceras bland annat av Gröna Gårdar och vissa lokala producenter. 

Antibiotika och hormoner

Man har hört många historier om hur nötdjur får antibiotika i sitt foder eller gruppmedicineras med antibiotika för att öka djurens tillväxt och öka vinsten i köttproduktionen. I Sverige har vi länge jobbat för en minskad förbrukning av antibiotika, och det är sen mitten av 80-talet förbjudet att använda i foder för tillväxt. I Sverige är det istället vanligt att djur behandlas individuellt med antibiotika om det skulle behövas som medicinsk behandling. Så ser det dock inte ut i stora delar av världen. 90 procent av den antibiotika som används i världen används som gruppmedicinering i foder eller vatten till djur.   

I Sverige är det dessutom förbjudet att använda tillväxthormoner inom köttindustrin. Tillväxthormoner är även förbjudet inom EU. Livsmedelsverket har dock hittat spår av tillväxthormoner i importerat kött från EU, så det finns nog en del producenter som använder det trots förbudet. I svenskproducerat kött har det dock inte hittats tillväxthormoner sen förbudet infördes i Sverige. I resten av världen är det dock inte reglerat och tillväxthormoner är en väldigt vanlig behandling som används till kastrerade handjur för att få dem att växa snabbare. 

Kött och hälsa

Rött kött, alltså kött från nöt, gris och lamm, pekas ofta ut som ett livsmedel vi borde äta mindre av, både för miljön och den egna hälsan. Det finns studier som visar att det finns en koppling mellan en stor konsumtion av rött kött och tjocktarmscancer. Man har då särskilt pekat ut risken med att äta mycket bearbetat kött som skinka, korv och pastejer. Studien visar dock inte om det finns någon skillnad på om man konsumerar industrikött jämfört med ekologiskt och gräsbetat kött. 

I jämförelse med den konventionella köttindustrin så är det såklart mycket bättre att välja svenskt kött som är ekologiskt och gräsbetat. Miljöpåverkan är betydligt mindre, likaså användandet av antibiotika, och användningen av tillväxthormoner existerar inte. 

Taggad , , , , , ,