I sökandet efter hemligheten bakom ett långt och friskt liv har vissa vänt sig till läkemedlet metformin. Metformin används främst vid behandling av typ 2-diabetes, men viss forskning pekar på att preparatet även kan användas på andra sätt – till exempel åldersbromsande. Detta har gjort metformin till ett hett samtalsämne inom longevity-kretsar. Men vad är egentligen metformin? Och hur påverkar det kroppen? 

Vad är metformin?

Metformin är ett läkemedel som främst används vid behandling av typ 2-diabetes. 

När vi får i oss socker transporteras det via blodet till kroppens alla celler. Sockret behövs som energikälla till cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet till cellerna behövs hormonet insulin. Om det inte finns tillräckligt mycket insulin kan sockret inte gå över till cellerna och stannar därför kvar i blodet – man får högt blodsocker och cellerna får energibrist. När man har typ 2-diabetes blir cellerna insulinresistenta. Det betyder att cellerna är mindre känsliga för insulin och det insulin som kroppen själv tillverkar räcker inte för att ge cellerna energi. Metformin ökar cellernas insulinkänslighet så att de kan ta upp allt socker i blodet, jämna ut blodsockret och ge cellerna den energi de behöver. Metformin minskar även leverns tillverkning av socker. 

Metformin används dock inte bara för att behandla typ 2-diabetes. Metformin kan även användas för att behandla PCOS, poly cyst overian syndomre, ett kronsikt syndrom som bland annat kan orsaka insulinresistans. Metformin har även använts för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och minska risken för cancer. 

Metformin och longevity

Det finns studier som visar att metformin kan användas åldersbromsande. En studie, från tidsskriften Nature Communications, undersöker till exempel hur metformin förlänger livslängden hos möss. Forskarna menar att mössens intag av metformin ger liknande fördelar som om de åt en kalorisnål kost. Mössen fick friskare kroppar, ökad insulinkänslighet och bättre kolesterolvärden. 

Forskarna såg även att metformin reducerar oxidativ stress och kronisk inflammation i cellerna.

När kroppen inte kan ta hand om sitt överskott av fria radikaler leder det till oxidativ stress. Oxidativ stress kan skada kroppens celler, och det finns en koppling mellan ökad oxidativ stress och åldrande, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Ständigt pågående inflammation i kroppen har även det kopplats till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, men även demens, diabetes och stroke – alltså typiska ålderssjukdomar.  

Negativa effekter av metformin

Metformin är ett läkemedel med förhållandevis få biverkningar. Under den första tidens behandling kan vissa få problem med magbesvär, som kräkningar, illamående och diarré, men de brukar försvinna när kroppen har vant sig vid läkemedlet. 

Metformin kan dock påverka hur kroppen tar upp B12. B12 är ett vitamin som främst finns i kött, fisk och mejeriprodukter, och behövs för ämnesomsättningen, bildningen av blodkroppar och för att nervsystemet ska fungera. 

Det finns även studier som visar att metformin påverkar hur kroppen reagerar vid träning. Träning är ett naturligt sätt att förbättra cellernas insulinresistens och minska risken att få typ 2-diabetes. När man tränar och använder metformin samtidigt kan metforminet slå ut de positiva effekterna av träningen på cellernas insulinresistens. Studien visar att resultaten skiftar från idivid till individ, så det är inte satt i sten hur kroppen reagerar vid träning och användning av metformin. 

En lösning kan vara att begränsa sitt intag av metformin inför ett träningspass och se till att man får i sig goda mängder B12 genom kust och kosttillskott. 

Källor:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.12880

https://www.nature.com/articles/ncomms3192

Taggad , , , , ,