Att köpa ägg kan ibland vara lite av en djungel. I svenska affärer kan man oftast välja på fyra olika sorters ägg: ekologiska, frigående utomhus, frigående inomhus och inredda burar. Men vad är egentligen skillnaden? 

Ekologiska ägg

För att ägg ska anses vara ekologiska måste KRAVs regler följas. Det innebär att allt inom produktionen, alltså uppfödningen, äggproduktionen, fodret och själva paketet äggen packas i, måste vara KRAV-godkänt. Man får heller inte använda konstgödsel eller bekämpningsmedel på gården där äggen produceras. 

Höns som producerar ekologiska ägg är frigående, de bor alltså inte i små stängda burar, och måste ha tillgång till en rastgård utomhus. De har dessutom lite mer svängrum i stallet där de bor jämfört med andra frigående höns. Det får finnas max 6 höns per kvadratmeter. Det ekologiskt godkända fodret består ofta av ekologiskt odlad spannmål och grovfoder, som till exempel rotfrukter och hö. 

Frigående höns utomhus

Frigående höns utomhus går fritt i ett stall och ska alltid ha tillgång till en rasthage utomhus som är minst fyra kvadratmeter stor. I den här rasthagen ska hönsen kunna sprätta och leta mask. I optimala fall ska de även kunna beta men det är idag relativt ovanligt på svenska gårdar. Det finns inga regler exakt för hur själva stallet ska se ut för frigående höns. Vissa stall har flera olika våningsplan så att hönsen kan röra sig fritt i höjdled, medan andra bara har ett våningsplan. Hönsen ska dock alltid ha tillgång till reden där de kan gå in för att värpa sina ägg. Höns som inte är ekologiska äter ett vegetabiliskt foder som till stor del är tillverkat av svensk fodersäd, men även soja.

Frigående höns inomhus

Frigående höns inomhus bor i princip likadant som frigående höns utomhus, fast de saknar helt möjligheten att kunna gå ut. Det får max finnas 9 höns per kvadratmeter (de bor alltså betydligt tätare än hönsen som producerar ekologiska ägg). Enligt svenska regler måste alla höns ha tillgång till ströbad. Ströbad är en bädd fylld med sand, sågspån eller kutterspån där hönsen kan sprätta och bada i spånet. Alla hönor ska också ha tillgång till en sittpinne.

Inredda burar

Höns som lever i inredda burar får bo max 16 höns per bur och buren måste vara tillräckligt stor så att varje höna har minst 750 kvadratcentimeter. I buren finns värpreden, ströbad och sittpinnar. 

Märkning av ägg

För att veta vad det är för ägg man köper finns det en tydlig rosa märkning på svenska ägg. Den första siffran visar hur äggen har blivit producerade. 0 betyder ekologisk produktion, 1 betyder frigående utomhus, 2 betyder frigående inomhus och 3 betyder inredda burar. Nästföljande siffror visar vem som har producera ägget och i vilket stall. 

Vilka ägg ska man välja? 

Enligt talesättet Du är vad du äter borde en höna som mår bättre och äter bättre producera bättre ägg. Visst kostar de ekologiska äggen lite mer men i längden kanske det lönar sig, både för hälsan, miljön och samvetet. 

Det allra bästa är förstås att välja gårdsägg där hönsen har fått leva ett så gott liv som möjligt. Fastän de svenska reglerna för äggproduktion är striktare än i många andra länder betyder inte det att de är perfekta. Även i Sverige är det ovanligt att höns, även de som producerar ekologiska ägg, kan vara ute och sprätta och beta så mycket som de vill. Höns är allätare. Om de får gå helt fritt är de bra på att leta mat och äter gärna insekter, maskar och växter. Soja, som de flesta höns som inte föds upp ekologiskt äter, ingår alltså inte i deras naturliga diet. 

Ett annat alternativ är såklart att börja föda upp höns själv, då vet man i alla fall att produktionen går schysst till och att slutprodukten, äggen, är av hög kvalitet. 

Taggad , , , ,